ติดต่อเรา
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
111 หมู่ 18 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง
จ.มหาสารคาม 44130
โทรศัพท์: 043-748999
แฟกซ์: 043-748904
เวลาทำการ: 08.00 - 16:00 น.
อีเมล: patchara_s@boonrawd.co.th